W ubiegłym tygodniu br. odbyła się rewizyta Zakładu Karnego w Krzywańcu w Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

W ubiegłym tygodniu br. odbyła się rewizyta Zakładu Karnego w Krzywańcu w Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Przewodniczący Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka wraz z personelem oprowadził Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu kpt. Magdalenę Pytel oraz Kierownik Domu Matki i Dziecka mjr Dianę Klaus po placówce, omawiając nowoczesne rozwiązania funkcjonujące w Domu. Podczas spotkania przedstawiciele placówek omówiły możliwości zacieśnienia współpracy w zakresie pobytów matek i dzieci w warunkach obu instytucji.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach miały miejsce sytuacje gdzie matki wraz z dziećmi przechodziły z jednej placówki do drugiej. Wymiana doświadczeń oraz wzajemna współpraca jest więc dla nas niezbędna.

 

Serdecznie dziękujemy za profesjonalne spotkanie oraz cenną wymianę doświadczeń

 

Tekst: mjr Diana Klasu, por. Piotr Hamera
Foto: mjr Diana Klaus

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej