W dniu 24.01.2024r. gościliśmy po raz kolejny studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego studiujących na kierunkach – Resocjalizacja z Kryminologią. Powyższa wizyta jest elementem stałej współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z Zakładem Karnym w Krzywańcu i ma na celu przybliżenie studentom pierwszego roku studiów na kierunku „Resocjalizacja i Praca Socjalna”, specyfiki służby w Służbie Więziennej oraz metod resocjalizacji osób pozbawionych wolności wykorzystywanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Studentom towarzyszyła dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek prof. UZ Kierownik Zakładu Resocjalizacji.

Niezwykły…Most

W ramach programu ''Most ku Trzeźwości'' – realizowanego od wielu lat w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, zapraszamy cyklicznie młodzież szkolną oraz studentów, którzy w trakcie wizyty w jednostce penitencjarnej mają możliwość podniesienia świadomości w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość, następstw grożących w przypadku popełniania czynów przestępczych.

W tym przypadku powyższe wizyty miały również aspekt praktyczny, albowiem studenci kierunków związanych z ogólno pojętą resocjalizacją oraz psychologią to potencjalni kandydaci na funkcjonariuszy Służby Więziennej. Z tego też względu studenci w trakcie zorganizowanych spotkań poznali specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowania oddziałów terapeutycznych i Domu dla Matki i Dziecka. Zaproszona młodzież miała również możliwość rozmowy z kadrą poszczególnych działów służby, zwiedzania terenu zakładu, zapoznania się z podstawowymi środkami ochrony znajdującymi się na wyposażeniu Służby Więziennej.

Co wiesz o Służbie Więziennej ?

Studenci uczestniczyli także w interaktywnym wykładzie – pogadance, nawiązującej do historii powstawania Służby Więziennej i aktualnej roli tej formacji mundurowej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono również wartości patriotyczne oraz zasady przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności.

Z naszego doświadczenia wynika, że studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego – z którym Zakład Karny w Krzywańcu współpracuje od wielu lat, bardzo często mają już dostateczną wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa państwa oraz roli poszczególnych służb mundurowych. Tym razem nie było inaczej. Uczestnicy spotkania spontanicznie reagowali na zadawane pytania i bardzo chętnie również uczestniczyli w pogadance. Informacje zwrotne uzyskane w trakcie trwania spotkania oraz po ich zakończeniu wskazują na bardzo pozytywny odbiór przez młodzież - roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa narodowego.  Natomiast dzięki interakcji studentów i ich ciekawości udało się obalić wiele powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem samego więziennictwa.

Wybierz Mądrze – Zostań Funkcjonariuszem Służby Więziennej !

Na zakończenie spotkań padło wiele pytań dotyczących kwestii – jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej ? – co nas niezmiernie ucieszyło.

Z tego też względu szeroko omówione zostały zasady trwającego naboru do Służby Więziennej – w tym wymagania formalne oraz rodzaje dokumentów jakie należy złożyć w celu rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej.

Otwartość, zaangażowanie i aktywność opiekunów oraz grup kolejny raz pozwoliło na realizację spotkania w sposób twórczy i konstruktywny – za co serdecznie dziękujemy:

dr hab. Barbarze Toroń-Fórmanek prof. UZ

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Hamera

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej