W Oddziale Zewnętrznym w Malborku trwa kolejna edycja programu readaptacyjnego z zakresu integracji rodzin pt. „Dobry Tata”.

„Dobry Tata”

W ramach uczestnictwa w zajęciach kolejna grupa osadzonych pozyskała podstawową wiedzę dotyczącą wychowywania dziecka, rozwoju psychicznego dzieci w poszczególnych grupach wiekowych oraz wpływu ojca na wychowywanie dziecka. Skazani podczas realizacji zajęć prowadzonych przez psychologa i wychowawcę OZ Malbork poznali wiele informacji dotyczących roli ojca w wychowywaniu dziecka oraz roli ojca w rodzinie.

Wkrótce Dzień Ojca, a to szczególny dzień dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, którzy spędzają go z daleka od swoich dzieci. Służba Więzienna podejmuje działania ukierunkowane na poprawę relacji rodzinnych osadzonych. Pobyt w warunkach izolacji więziennej nie jest problemem samego osadzonego, ale także jego najbliższych, którzy ponoszą koszty zarówno ekonomiczne jak i emocjonalne. Fakt przebywania w warunkach izolacji nie zwalnia osadzonych z przypisanych im ról społecznych, a przede wszystkim z roli rodzica.

Skazani mężczyźni stanowią największą populację osób pozbawionych wolności. Bardzo istotna jest zatem realizacja programów, oddziaływań, których celem jest umocnienie relacji w sferze rodzinnej, edukacja na temat znaczenia rodziny w życiu człowieka oraz roli ojca w rodzinie, a także nawiązanie właściwych relacji dziecko - ojciec.

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Zdjęcia: mjr Monika Morozowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej