Skazani Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy w ramach zajęć terapii zajęciowej wykonali budki lęgowe.

Realizując terapię zajęciową odbudowują potencjał utraconych z jakiegoś powodu funkcji życiowych i społecznych. Terapia zajęciowa ma na celu wypracowanie sobie funkcji zastępczych, ułatwiających codzienne funkcjonowanie człowieka.  Nie mniej ważnym elementem procesu resocjalizacji, oraz jego kolejnym dużym krokiem w przygotowaniu do życia poza murami zakładu karnego jest integracja ze środowiskiem lokalnym. W uzgodnieniu z władzami miasta, skazani posiadający podgrupę półotwartą, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych organizowanych poza zakładem karnym zamontowali budki oraz domek w parku miejskim.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej