Nadal trwa nabór do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Kandydaci na rok akademicki 2020/2021 mogą do 15 maja br. rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Po zarejestrowaniu się w systemie IRK, należy pobrać podanie o przyjęcie do służby kandydackiej oraz wiosek o przyjęcie na studia. Wypełnione dokumenty do 15 maja br. można przesłać pocztą lub kurierem na adres: Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa (decyduje data wpływu do uczelni). Przez system IRK należy też przesłać swoją aktualną kolorową fotografię, a następnie zapłacić przelewem bankowym lub przekazem pocztowym 100,00 zł opłaty rekrutacyjnej.

Wszystkie informacje o prowadzonym naborze znajdują się pod adresem - https://wskip.edu.pl/kandydat-rekrutacja/

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej