Areszt Śledczy w Opolu wraz z podległymi oddziałami zewnętrznymi w Turawie i Opolu realizuje projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

logo-materialy-power.jpg

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia poprzez przeprowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Projekt realizowany jest poprzez cykle szkoleń aktywizacyjno – szkoleniowych, składających się ze szkolenia zawodowego (kursy zawodowe) i szkolenia aktywizacyjnego (kompetencyjnego), po ukończeniu których uczestnik projektu kierowany jest do zatrudnienia w jednostce penitencjarnej.

Planowanym efektem projektu jest nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych, dających możliwość wyjścia z obszaru szczególnego stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym. Spowoduje to płynne, a zarazem dynamiczne odnalezienie się na bieżącym rynku pracy, po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Udział w projekcie ma spowodować też zmianę postrzegania rynku pracy przez beneficjentów projektu.

Do końca roku 2020 roku na terenie Aresztu Śledczego oraz w podległych oddziałów zewnętrznych, zaplanowano przeprowadzenie kolejnych pięciu szkoleń:

  • kurs malarza połączony z aktywizacją zawodową dla 12 skazanych kobiet, miejsce realizacji: Oddział Zewnętrzny w Turawie;
  • kurs opiekuna/asystenta osób starszych połączony z aktywizacją zawodową dla 12 skazanych kobiet, miejsce realizacji: Oddział Zewnętrzny w Turawie;
  • kurs technologa wykończenia wnętrz połączony z aktywizacją zawodową dla 12 skazanych mężczyzn, miejsce realizacji: Areszt Śledczy w Opolu;
  • kurs brukarza połączony z aktywizacją zawodową dla 12 skazanych mężczyzn, miejsce realizacji: Areszt Śledczy w Opolu;
  • kurs malarza połączony z aktywizacją zawodową dla 12 skazanych mężczyzn. miejsce realizacji: Areszt Śledczy w Opolu;

Wartość projektu: 129 291 682,28 PLN,
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 108 967 029,82 PLN

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zdjęcia: archiwum własne

Galeria zdjęć

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej