Dzięki działaniom kadry penitencjarnej Oddziału Zewnętrznego w Opolu, po raz kolejny udało się zmobilizować skazanych odbywających tu karę pozbawienia wolności do udziału w akcji szycia ozdobnych poduszek na coroczną aukcję charytatywną organizowaną przez Hospicjum Betania w Opolu.

Materiały potrzebne do uszycia „jaśków” skazani zakupili we własnym zakresie. Środki uzyskane ze sprzedaży poduszek zostaną przeznaczone na wsparcie działań hospicjum. Kadra Oddziału Zewnętrznego w Opolu od ponad 5 lat współpracuje z Centrum Opieki Paliatywnej "Betania" w Opolu, biorąc udział w wielu charytatywnych przedsięwzięciach oraz kierując osadzonych do prac porządkowych, remontowych i ogrodniczych na terenie samej placówki.

Tekst: mjr Sławomir Bąk
Zdjęcia: chor. Janusz Zając

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej