W tak trudnym dla wszystkich okresie jakim jest pandemia choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), funkcjonariusze Służby Więziennej nie zapominają o swoim powołaniu tj. ochronie społeczeństwa.

Codziennie udają się na służbę do swoich jednostek, gdzie z narażeniem własnego życia i zdrowia, a także zdrowia sowich rodzin, pełnią wymagającą służbę na rzecz Ojczyzny. Jakby tego było mało, chcąc dać od siebie więcej „przelewają własną krew” dla potrzebujących jej rodaków. Mając na uwadze utrzymujące się zapotrzebowanie na krew i jej składniki, mimo panującej epidemii, indywidualnie zgłaszają się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Opolu, oddawać ten cenny „dar życia”.

W okresie od 1 marca do 7 kwietnia br.  8 honorowych krwiodawców z Aresztu Śledczego w Opolu oddało około 4000 ml krwi i jak twierdzą nie jest to ich ostatnie słowo. Nadal zamierzają angażować się w tak szczytną ideę nie zważając na zagrożenie chorobowe.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim krwiodawcom.

Tekst: ppor. Dawid Makowski
Zdjęcia: archiwum własne

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej