Służba Więzienna oraz Lasy Państwowe od roku 2021 współpracują aktywnie w obszarze zatrudniania osadzonych.

Podpisane w 2021 roku porozumienie pomiędzy kierownictwem Służby Więziennej i Lasów Państwowych, daje podstawy do zatrudniania, zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego osadzonych przy pracach w leśnych. Działania te wpisują się w realizacje progarmu "Praca dla Więźniów" zainicjowanego w 2016 roku przez ówczesnego sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego. Głównym celem programu było i jest zwiększanie powszechności zatrudnienia, wspieranie procesu readaptacji społecznej oraz aktywizacja zawodowa osób pozbawionych wolności.

Oddział Zewnętrzny w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku jest jednostką penitencjarną, której kadra podejmuje szereg działań ukierunkowanych na zatrudnianie osadzonych poza jej obrębem. Na co dzień współpracuje z licznymi kontrahentami, co pozwala na zapewnienie możliwości wykonywania pracy większości populacji osadzonych. Porozumienie zawarte w sierpniu tego roku pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Płocku ppłk. Grzegorzem Mazurem a nadleśniczym Nadleśnictwa Płońsk Panem Tomaszem Józwiakiem dało podstawę do skierowania osadzonych do działań polegających na utrzymaniu czystości na terenach leśnych, porządkowaniu ścieżek edukacyjnych, miejsc pamięci czy pielęgnowaniu szkółek leśnych.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Płońsku, pod nadzorem kadry penitencjarnej, udali się w ramach zajęć zorganizowanych poza terenem jednostki do lasu w okolicach Płońska i uprzątnęli wyznaczony przez leśników obszar. Pobyt w lesie w otoczeniu przyrody to dla nich wyjątkowa okoliczność, ktora ma dodatkowo walor edukacyjny – skazani zyskali nowe kompetencje i wiedzę na temat gospodarowania zasobami naturalnymi.

 

Tekst: mjr Marlena Kubera

Zdjęcia: por. Mariusz Bednarski

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej