Pandemia SARS-CoV-2 prócz tego, że jest dla większości z nas sytuacją niosącą konieczność zmierzenia się z czymś zupełnie nieznanym, wywołała również zryw solidarnościowy.

 

Resort Sprawiedliwości Pomaga

Pandemia SARS-CoV-2 prócz tego, że jest dla większości z nas sytuacją niosącą konieczność zmierzenia się z czymś zupełnie nieznanym, wywołała również zryw solidarnościowy. Zostało podjętych wiele realnych działań profilaktycznych mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna przygotowało akcję pod nazwą #ResortSprawiedliwościPomaga. Akcja prowadzona jest na szeroka skalę i jest w nią zaangażowanych większość jednostek penitencjarnych w całym kraju, w których powstają maseczki, fartuchy, kombinezony, płyny dezynfekujące.

Osadzeni szyją

Dwunastu osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Płońsku Zakładu Karnego w Płocku uczestniczy w trzeciej edycji programu readaptacji „Tarcza”. Funkcjonariusze angażując skazanych do uczestnictwa, motywują ich do zmiany swoich postaw i uświadamiają, że tym samym stają się częścią działań wspierających służby walczące z epidemią. Program niesie korzyści zarówno dla osadzonych, którzy nabywają umiejętności zawodowe z zakresu krawiectwa, odkrywają nowe zainteresowania, uczą się współdziałania na rzecz innych, a także dla społeczeństwa, gdyż zwiększają się szanse na powodzenie procesu resocjalizacji i powrót osadzonych do prawidłowego funkcjonowania po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Przekazywanie maseczek

Ze wsparcia Służby Więziennej w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga skorzystało bardzo wiele podmiotów, które zwróciły się o taką pomoc. Przedsięwzięcie, u którego podstaw była potrzeba wykorzystania posiadanych możliwości dla zaspokojenia wewnętrznych potrzeb jednostki, przerodziła się w akcję pomocową na szeroka skalę. Wsparcie trafiło do szpitali, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczych i wychowawczych oraz służb mundurowych.

Funkcjonariusze nadal nadzorują szycie środków ochrony osobistej, aby choć w niewielkiej części przyczyniać się do ratowania życia. Podziękowania płynące od beneficjentów tylko utwierdzają w przekonaniu, że jest to właściwa inicjatywa.

 

Tekst : mjr Marlena Kubera

Zdjęcie : ppor. Mariusz Bednarski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej