Kwiecień to miesiąc, kiedy aż dwie daty przypominają nam o trudnym zjawisku dotykającym społeczeństwo – o osobach uzależnionych od alkoholu. 11 kwietnia przypada Ogólnopolski Dzień Trzeźwości, 15 kwietnia Światowy Dzień Trzeźwości.

Zakłady karne i areszty śledcze są miejscem, w którym szczególnie dba się nie tylko o zachowanie trzeźwości poprzez działania profilaktycznie w celu zapobiegania nadużywaniu alkoholu, ale również stosuje oddziaływania terapeutyczne w związku z leczeniem uzależnienia.

Choroba alkoholowa

Uzależnienie od alkoholu jest jednostką chorobową sklasyfikowaną w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10. Mechanizmy uzależnienia są tak silne, że osoby uzależnione potrzebują nie tylko silnej woli, aby „wyzdrowieć”, ale również potrzebują pomocy innych osób w walce z chorobą alkoholową.

Jak pokonać chorobę alkoholową ?

Osoby odbywające karę pozbawienia wolności ze stwierdzonym uzależnieniem od alkoholu kieruje się na leczenie odwykowe do oddziałów terapeutycznych. Terapia dla osób pozbawionych wolności trwa 3 miesiące i odbywa się w warunkach izolacji. Ponadto w jednostkach penitencjarnych są organizowane różne programy readaptacji społecznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Dużym powodzeniem cieszy się program HIOB, który jest skierowany do osób odbywających karę pozbawienia wolności za kierowanie pojazdami w stanie po użyciu alkoholu. Jest to rekomendowany program ogólnopolski, często dający osobom pozbawionym wolności szansę nie tylko na trzeźwe życie, ale także na ubieganie się o odzyskanie zabranego wskutek popełnionego przestępstwa prawa jazdy.

Wobec osób pozbawionych wolności borykających się z problemem alkoholowym, których termin końca kary uniemożliwia skierowanie ich do oddziału terapeutycznego w warunkach więziennych, przeprowadza się także inne oddziaływania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu m.in. takie jak Krótka Interwencja. Jest to program prowadzony przez psychologa oparty na wzbudzeniu w osadzonym motywacji do podjęcia leczenia odwykowego po opuszczeniu zakładu karnego, mający na celu uświadomienie osobie skazanej jej mocnych stron i przeanalizowaniu przestępstw popełnionych po alkoholu celem powstrzymania się od powrotu na kryminalną ścieżkę.

Współpraca

Jednostki penitencjarne współpracują w ramach porozumień także z instytucjami zewnętrznymi, które to wspomagają osoby skazane na karę pozbawienia wolności w trwaniu w trzeźwości. W Zakładzie Karnym w Płocku jest organizowany raz w tygodniu mityng Anonimowych Alkoholików, podczas którego osadzeni mają możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia i wzajemnego motywowania się do trwania w trzeźwości. Zajęcia te są prowadzone przez osoby z wolności, które w oparciu o własne doświadczenie pokazują osobom skazanym drogę do abstynencji.

Wszelkie oddziaływania terapeutyczne prowadzone w zakładach karnych i aresztach śledczych podporządkowane są jednemu z podstawowych zadań Służby Więziennej - kształtowania u osadzonych postaw społecznie pożądanych. Alkohol jest substancją, której użycie sprzyja popełnianiu przestępstw, dlatego tak ważna jest profilaktyka w dążeniu do zachowania trzeźwości, żeby umieć uniknąć zdarzeń, których później możemy żałować.

 

Tekst: szer. Łukasz Smółka

Zdjęcie: mjr Marlena Kubera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej