Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy w Oddziale Zewnętrznym w Potulicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Bractwa Więziennego Samarytania.

"Moniuszko kobiecym okiem"

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Potulicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Bractwa Więziennego Samarytania pt. "Moniuszko kobiecym okiem'. Autorką przedstawienia jest absolwentka Wyższej Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy, misjonarka świecka w Kazachstanie Pani Katarzyna Chęsy. Skazani wysłuchali w skupieniu wykonywanych pieśni. W spotkaniu uczestniczył też Paweł Cwynar, były skazany, który opowiedział osadzonym o swoim życiu i duchowej przemianie, którą przeszedł odbywając karę w więzieniu. Powyższe spotknie miało na celu uświadomienie skazanym, iż zmiana jest możliwa, a pobyt w zakładzie karnym i odbywanie kary pozbawienia wolności stanowi tylko pewnien etap w życiu, który służyć ma optymalnemu kształtowaniu właściwych zachowań i postaw.

 

Tekst/zdjęcia: ppor. A. Chojnacka-Nowakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej