W miesiącu kwietniu po raz kolejny z inicjatywy mł. wychowawczyni Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Nysie Oddziału Zewnętrznego w Prudniku st. szer. Czarniak Eweliny odbyło się przekazanie plastikowych nakrętek do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku dla Mikołaja Nowakowskiego-Nazarkiewicza. Pieniądze z ich sprzedaży wspomogą dalszą rehabilitację ciężko chorego chłopca.

Przebieg akcji zbierania plastikowych nakrętek w OZ Prudnik:

Pojemniki na nakrętki z informacją o celu zbiórki były rozmieszczone w każdym z oddziałów mieszkalnych. Zbieranie plastikowych nakrętek przez osadzonych odbywających karę pozbawienia wolnościPrudnickim zakładzie karnym stało się już tradycją.

Dodatkowo funkcjonariusze naszej jednostki spotkali się z Dyrektorem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku mgr Eugeniuszem Kurpiel, nauczycielami oraz matką chorego chłopca. Podczas spotkania przekazano m.in. (kolorowanki, zeszyty, kredki, pisaki, puzzle, gry edukacyjne, bańki mydlane ).

Pomoc świadczona potrzebującym uczy osoby odbywające karę pozbawienia wolności w Zakładach Karnych pokory wobec życia, szacunku dla innych osób oraz bezinteresownej pomocy. Osadzeni zbierają plastikowe zakrętki, aby wspierać Mikołaja i jego najbliższą rodzinę. Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych. Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Prudniku, włączając w akcję osoby pozbawione wolności, uczą, że każda pomoc się liczy i warto ją pomnażać.

Podziękowania należą się dla st. szer. Eweliny Czarniak inicjatorki powyższej idei, a także za umożliwienie przeprowadzenia akcji zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie Oddziału Zewnętrznego w Prudniku mjr Arturowi Pikuła.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej