Osadzeni odebrali świadectwa i listy gratulacyjne za ukończenie kursów zawodowych.

Osadzeni w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie przez semestry uczyli się nowego zawodu kucharza, cukiernika oraz operatora obrabiarek skrawających CNC.

Zdobycie zawodu „otwiera” skazanemu drzwi do budowania nowej tożsamości wśród ludzi wolnych, a także ułatwi osadzonym powrót na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Absolwenci nie zapomnieli o osobach, które nauczyli ich nowych umiejętności zawodowych Przygotowali bukiety kwiatów, które przekazali nauczycielom w podziękowaniu za poświęcenie i trud związany z półtoraroczną nauką

W uroczystym zakończeniu roku szkolnego uczestniczyli :

- Pani Iwona Ulchurska Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie,

- por. Bartosz Paradowski Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie,

- mjr Karol Smoleń i por. Mariusz Jeżak - specjaliści ds. penitencjarnych w OISW Koszalin,

- Pani ppor. Aleksandra Klin Specjalista do spraw zatrudnienia w OISW Koszalin,

- grono pedagogiczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie,

- funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Uświetnieniem uroczystości był występ zespołu muzycznego.  Po części oficjalnej grono pedagogiczne, goście, rodziny osadzonych i słuchacze zasiedli do poczęstunku, który został przygotowany przez uczniów CKU.


Teraz czeka osadzonych egzamin zawodowy, który zaplanowany został przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na 2-7 czerwca 2023 roku.

Życzymy powodzenia. 

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski
Zdjęcia: Otylia Pancerska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej