1 czerwca 2023 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Szczecinie. Ceremonię uświetniła obecność wiceministra sprawiedliwości Piotra Ciepluchy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, koncelebrowaną przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego. Po nabożeństwie funkcjonariusze Służby Więziennej oraz zaproszeni goście udali się na plac katedralny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

W uroczystości nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Szczecinie uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, a także zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski.

"Sztandar to przede wszystkim symbol męstwa, honoru i przywiązania do ojczyzny – miłości do ojczyzny” - powiedział wiceminister Cieplucha. Dodał też, że sztandar, jaki otrzymał Areszt Śledczy w Szczecinie to także wyraz prestiżu i szacunku, na jaki zasługuje w społeczeństwie Służba Więzienna.

W uroczystości nadania sztandaru, ufundowanego przez Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego "Pomet" we Wronkach, wzięli udział także parlamentarzyści, samorządowcy, duchowieni, przedstawiciele służb mundurowych oraz związków zawodowych: Mirosław Cichoracki, reprezentujący Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Adam Mikołajczyk, reprezentujący Radę Krajową Sekcji Służby Więziennej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Robert Szumiło, przewodniczący Zarządu Okręgowego Międzyzakładowej Organizacji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Wiceminister Cieplucha przekazał sztandar na ręce ppłk. Radosława Jaźwińskiego, dyrektora tutejszej jednostki. W czasie uroczystości w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe i pamiątkowe oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej.

Sztandar, jako symbol zaszczytnej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej będzie obecny podczas uroczystych obchodów świąt narodowych oraz uroczystości wręczania funkcjonariuszom odznaczeń i nominacji na wyższe stopnie służbowe. Będzie przypominał funkcjonariuszom i pracownikom o najwyższych wartościach – honorze, męstwie i wierności tradycji. Nadanie sztandaru jest wyrazem podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Szczecinie za pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, jak i działalności resocjalizacyjnej wobec osób pozbawionych wolności.

Polecamy także relacje:

https://radioszczecin.pl/1,456745,funkcjonariusze-szczecinskiego-aresztu-przyjeli-

https://szczecin.tvp.pl/70269528/wyraz-uznania-sztandar-dla-aresztu-sledczego-w-szczecinie

https://gs24.pl/areszt-sledczy-w-szczecinie-ma-w-koncu-swoj-sztandar-uroczystosc-na-placu-katedralnym/ar/c1-17596629

 

zdjęcia: kpt. Michał Kucyrka, Radio Szcecin

tekst: mł. chor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej