Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie w 2024 roku nadal będzie świadczyła pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zawarła 22 stycznia 2020 r. umowę z Ministrem Sprawiedliwości będącym dysponentem środków z Funduszu Sprawiedliwości.

W oparciu o nią w 2024 roku będzie wykonywał następujące zadania:


1. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
2. Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat.
3. Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;
4. Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
5. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
6. Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;
7. Organizowanie warsztatów kompetencji społecznych;
8. Organizowanie konsultacji psychologicznych;
9. Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w
kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
10. Finansowanie bonów żywnościowych;
11. Finansowanie  zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
12. pokrywanie kosztów pomocy naukowej, dydaktycznej i materiałów biurowych;
13. Pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie w miejscu zamieszkania lub pobytu.


Powyższe zadania są realizowane w oparciu o Ośrodek Readaptacji Społecznej  funkcjonujący przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie przy ul. Franciszkańskiej 1,  we wtorki w godz. 10:00-18:00, środy w godz.8:00- 16:00  i czwartki w godz. 09:00-13:00. Kontaktować się można zarówno mailowo: ms-postpenit@caritas.pl jak i  telefonicznie w godzinach funkcjonowania ośrodka pod nr 518 532 008.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej