Startujemy z dziewiątą edycją Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Więziennej „Dźwięki wolności”.

Idziemy już dobrze utartą ścieżką. Przykładem poprzednich ośmiu edycji, celem konkursu w ramach prowadzonej działalności resocjalizacyjnej jest popularyzacja twórczości więziennej, promowanie społecznie akceptowalnych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy wobec dotychczasowych nieaprobowanych społecznie postaw, aktywizacja kulturalna skazanych oraz wzrost poczucia własnej wartości uczestników.

Do kogo jest skierowany konkurs? Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być wszyscy skazani przebywający w zakładach karnych oraz aresztach śledczych na terenie całego kraju. Soliści, bądź zespoły muzyczne funkcjonujące na terenach jednostek penitencjarnych mogą przesyłały nagrania muzyczne o zróżnicowanych fakturach wokalno - instrumentalnych.

Tekst, zdjęcia: kpt: Michał Kucyrka

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej