W ramach ogólnopolskiego programu edukacji prawnej " W SŁUŻBIE PRAWU " funkcjonariusze z naszej jednostki odwiedzili uczniów szkół podstawowych w Korytowie i Sławęcinie.

Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani z możliwościami jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej oraz oczekiwaniami i specyfiką pracy na stanowisku funkcjonariusza Służby Więziennej. Ponadto poznali podstawowe akty prawne regulujące odbywanie kary pozbawienia wolności oraz stosowanie tymczasowego aresztu.

Funkcjonariusze stargardzkiej jednostki penitencjarnej przybliżyli zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego i zapoznali uczniów z prowadzonymi w jednostce oddziaływaniami resocjalizacyjnymi, a także formami zatrudnienia więźniów zarówno na terenie jednostki jak i poza nią.

Zaprezentowano środki przymusu bezpośredniego, które stosowane są wobec osób pozbawionych wolności. Na zakończenie spotkania funkcjonariusz, który na co dzień jest przewodnika psa opowiedział jaką rolę pełni pies specjalny w Służbie Więziennej oraz zaprezentował pokaz

Celem spotkania z uczniami były także działania prewencyjne mające na celu ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji swoich wyborów życiowych.

Służba Więzienna nie tylko chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw, ale także działa prewencyjnie w obszarze przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym wśród młodzieży szkolnej Takie spotkania dają możliwość uświadamiania młodych ludzi o konsekwencjach negatywnego zachowania.

Tego typu spotkania zdecydowanie wpływają na budowanie świadomości w społeczeństwie, od najmłodszych lat, że Służba Więzienna jest formacją, mającą ważne zadania do wykonania dla ochrony społeczeństwa.

 

Tekst, zdjęcia: kpt. Grzegorz Terlikowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej