Czterdziestu ośmiu licealistów z Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie odwiedziło jednostkę penitencjarną w Stargardzie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej zaprezentowali młodzieży środki przymusu bezpośredniego, które są stosowane wobec osób pozbawionych wolności, wartownię, cele izolacyjną, budynki mieszkalne oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie. Funkcjonariusz, który jest przewodnikiem psa opowiedział jaką funkcję pełni pies specjalny w Służbie Więziennej oraz zaprezentował pokaz, w którym pies miał za zadanie wskazanie miejsca, w którym zostały ukryte środki odurzające.

Oprócz promocji zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej celem spotkań z młodzieżą są działania prewencyjne, czyli ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą skończyć się złamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia. Młodzież miała wiele pytań, na które udzielono im wyczerpujących i merytorycznych odpowiedzi.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski
Zdjęcia: kpt. Michał Kucyrka 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej