W dniu dzisiejszym uczniowie trzeciej klasy o profilu mundurowym VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie wzięli udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Głównym  celem projektu "Szanuj zasady, chroń życie"  będącego efektem porozumienia pomiędzy Służbą Więzienną a Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego jest ograniczenie liczby wypadków z udziałem młodych kierowców, a także wskazanie młodym ludziom konsekwencji ich decyzji i wyborów, które mogą mieć bezpośredni wpływ na życie wielu ludzi oraz uświadomienie, że jedna nieprzemyślana decyzja może skończyć się karą więzienia.

Uczniowie w trakcie spotkania prowadzonego przez Z-cę Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie Pana Pawła Błażejaka poznali podstawowe zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisy związane z pierwszeństwem pieszych, ograniczeniami prędkości oraz zasady tworzenia korytarzy życia.

Ponadto w rmaach spotkania uczniowie mieli okazję wysłuchać historii osadzonego, który odbywa karę pozabwienia wolności w związku z przestępstwemi w ruchu drogowych. Jego osobiste i szczere wyznanie mocno poruszyło naszych gości. Świadectwo skazanego mają szansę wywołać u przyszłych kierowców, a zarazem uczestników ruchu drogowego refleksje, która uchronią ich przed popełnieniem w przyszłości podobnych błędów.

 

Tekst i zdjęcia:
kpt. Michał Kucyrka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej