W ramach ogólnopolskiego programu edukacji prawnej " W SŁUŻBIE PRAWU " funkcjonariusze przeprowadzili dla grupy dwudziestu uczniów z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Stargardzie " lekcję wychowawczą" .

Podczas spotkania z młodzieżą kpt. Grzegorz Terlikowski przestrzegał przed negatywnymi zachowaniami oraz przedstawił konsekwencje prawne społecznie nieakceptowanych form zachowania.

Uczniów zapoznano z :

- środkami przymusu bezpośredniego, które stosowane są wobec osób pozbawionych wolności,

- specyfiką pracy funkcjonariusza Służby Więziennej, trwającym naborem do Służby.

Na spotkaniu poruszona została kwestia szkodliwości używek, m.in. konsekwencji zażywania narkotyków oraz alkoholu. Po części teoretycznej uczniom zaprezentowano wartownię, Centrum Kształcenia Ustawicznego, oddziały mieszkalne oraz cele mieszkalne.

Ponadto plut. Mateusz Kustosz, który na co dzień jest przewodnikiem psa opowiedział jaką rolę pełni pies specjalny w Służbie Więziennej oraz zaprezentował pokaz. 

Jesteśmy przekonani, że wizyta w naszej jednostce spowodowała szersze spojrzenie na podejmowanie właściwych decyzji w dorosłym życia.

 

Tekst, zdjęcia: kpt. Grzegorz Terlikowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej