Dziesięciu osadzonych uczestniczy w programie resocjalizacyjnym dla sprawców przestępstw popełnionych z zastosowaniem agresji.

Program resocjalziacyjny pn. "Mogę inaczej" skierowany jest dla skazanych:

- za przestępstwo popełnione z zastosowaniem agresji

- mających predyspozycje indywidualne obserwowane w codziennym funkcjonowaniu do zachowań agresywnych, trudności w kontrolowaniu emocji.

Celem programu jest nabycie przez osadzonych umiejętności kontrolowania trudnych emocji, stosowania umiejętności społecznych adekwatnie do sytuacji, zachowań asertywnych, umiejętności podejmowania odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji w sytuacjach trudnych, a także społecznie pożądane zachowania osadzonych, ukierunkowanie na dostrzeganie własnych możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zmiana sposobu reagowania agresją na zachowania społecznie pożądane, zmiana sposobu myślenia i systemu wartości.

 

 

„Kimkolwiek jesteś, bądź dobry" - A. Lincoln

 

 

Tekst: kpt. Agnieszka Ciupak
Zdjęcia: kpt. Michał Kucyrka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej