Maraz słuchacza z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie, pięknie piszącego o miłości w wierszu „Gdzieś pomiędzy…”. zajął 3 miejsce w XII Turnieju Jednego Wiersza.

W turnieju wzięło udział 28 uczestników ze Stargardu, Choszczna, Pyrzyc i Łobza. Wiersze oceniało jury w składzie: pani Irena Zalewska doradca metodyczny nauczycieli bibliotekarzy w PODN, pani Dorota Maczek polonistka w ZSBT oraz pan Piotr Słomski redaktor naczelny „Dziennika Stargardzkiego”.

Utwory poruszały temat cierpienia jako nieodzownego aspektu życia. Mrok, niepewność drzemiące w każdym z nas okazały się ważnym tematem rozważań młodzieży. Kilka utworów poświęconych było miłości, także toksycznej, wyniszczającej, obsesyjnej. Oczywiście wojna jako horror, apokalipsa również pojawiła się w wierszach. Z drugiej strony młodzi poeci okazywali miłość do najbliższych, zachwycali się naturą oraz zdolnością człowieka do podnoszenia się z upadku.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej