Słuchacze z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie przygotowują się do egzaminu zawodowego.

Resocjalizacja to proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie. Polega on na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się u tej jednostki normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji. Celem resocjalizacji jest jednocześnie spowodowanie, iż rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania stających w sprzeczności z systemem aksjonormatywnym tej zbiorowości.

Osadzeni w tutejszej jednostce łączą naukę z pracą. Wychodzą z celi mieszkalnej około godziny 5:45 do pracy, Około godziny 15:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie uczą się m.in. zawodu cukiernik i piekarza. Powracają do cel mieszkalnych o 18:45. 

Ponadto pracują nad swoimi deficytami tj. uzależnienie od środków odurzających, agresja, przemoc.

Jesteśmy przekonani, że oddziaływania penitencjarne przyniosą oczekiwany efekt w postaci niepowrotności do przestępstwa.

 

Tekst, zdjęcia: kpt. Grzegorz Terlikowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej