Kapitan Grzegorz Terlikowski oraz starszy kapral Mateusz Kustosz przeprowadzili prelekcję dotyczącą oferty pracy w Służbie Więziennej, dla studentów Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

Funkcjonariusze Służby Więziennej zaprezentowali studentom kryminalistyki i psychologii środki przymusu bezpośredniego, które są stosowane wobec osób pozbawionych wolności. Ponadto przybliżyli studentom jak wygląda codzienna praca funkcjonariusza. Starszy kapral Mateusz Kustosz, który na co dzień jest przewodnikiem psa opowiedział jaką funkcję pełni pies specjalny w Służba Więzienna oraz zaprezentował pokaz, w którymmiał za zadanie wskazanie miejsca, w którym zostały ukryte środki odurzające. Studenci mieli wiele pytań, na które udzielono im wyczerpujących i merytorycznych odpowiedzi.

Jesteśmy przekonani, że studenci Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie w najbliższym czasie zostaną funkcjonariuszami Służba Więzienna. Dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia w nieodległej przyszłości. 

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski
Zdjęcia: Akademia Nauk Stosownych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej