W dniu dzisiejszym w Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie gościliśmy stargardzkich samorządowców.

Przybyłych z wizytą gości powitał ppłk Sebastian Matuszczak zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie , który przedstawił urzędnikom codzienną pracę, która jest niełatwa, ale daje dużo satysfakcji oraz poinformował o prowadzonym do niej naborze. Tylko pełne zaangażowanie w pracę z osadzonymi, zapewnienie im różnorodnych możliwości samorealizacji, pokazanie konstruktywnych sposobów na spędzanie wolnego czasu i wykorzystanie wszelkich możliwych form resocjalizacji pozwoli wypełnić podstawowy cel, jaki postawiono przed Służbą Więzienną. Tym celem jest to żeby po opuszczeniu murów więzienia osadzeni nie wracali tu i na wolności potrafili odnaleźć w społeczeństwie swoje miejsce, a role i zadania jakie postawi przed nimi życie wypełniali zgodnie z porządkiem prawnym i obowiązującymi normami.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie:

Pani Krystyna Smolarek - Przewodnicząca Komisji,

Pan Zdzisław Wilk - członek Komisji, w Radzie Miejskiej pełni funkcję Wiceprzewodniczącego,

Pani Wioleta Sawicka - członek Komisji, w Radzie Miejskiej pełni funkcję Wiceprzewodniczącej,

Pani Wanda Nowicka - członek Komisji, oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Stargardzie:

Pani Ewa Sowa - Zastępca Prezydenta Miasta,

Pani Sylwia Przybylska - Dyrektor Wydziału Inżynierii,

Pan Jacek Fabisiak - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,

Pan Sebastian Lewkowicz - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Małgorzata Olejnik - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Następnie kpt. Grzegorz Terlikowski zaprezentował stan zaawansowania prac wykonywanych przy budowie nowych pawilonów mieszkalnych, halę produkcyjną, place spacerowe, oddziały mieszkalne, cele mieszkalne oraz wartownię. Wizytujący zapoznali się z infrastrukturą jednostki penitencjarnej, obejrzeli Centrum Kształcenia Ustawicznego, pracownię obrabiarek numerycznych CNC oraz pracownie do nauki przedmiotów zawodowych kucharza, piekarza, cukiernika. 

Nasi goście opuszczając mury jednostki nie kryli podziwu dla ciężkiej pracy, którą na co dzień wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej. 

 

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski
Zdjęcia: kpt. Michał Kucyrka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej