Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie zapoznali studentów z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego ze specyfiką służby.

Studenci 5 roku pedagogiki resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy już w lipcu br. przystąpią do obrony pracy magisterskiej odwiedzili Oddział Zewnętrzny w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie. Jako potencjalni kandydaci do Służby Więziennej mogli dowiedzieć się jak wygląda praca za murami więziennymi, a także poznać wymagania wobec kandydatów jakie stawia słuba. Funkcjonariusze z działu penitencjarnego, ochrony oraz kwatermistrzowskiego opowiedzieli studentom o swojej pracy. Po części teoretycznej studentom zaprezentowano wartownię, środki przymusu bezpośredniego, oddziały mieszkalne, pralnię, magazyn mundurowy. Na zakończenie spotkania funkcjonariusz, który na co jest przewodnika psa opowiedział jaką rolę pełni pies specjalny w Służbie Więziennej oraz zaprezentował pokaz psa.

Mamy nadzieję , że za kilka miesięcy wstąpicie w nasze szeregi.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski
Zdjęcia: kpt. Michał Kucyrka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej