St. sierż. Norbert Lisiecki zdobył uprawnienia instruktora samoobrony i technik interwencji.

Funkcjonariusz z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie przez dwa miesiące  podnosił swoje kwalifikacje zawodowe w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 

Jesteśmy przekonani, że st.sierż. Norbert Lisiecki przekaże zdobytą wiedzę pozostałym funkcjonariuszom. 

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski
Zdjęcia: archiwum Służby Więziennej

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej