W auli Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie odbyła się Konferencja Naukowo-Praktyczna pn.:" Teoria i praktyka resocjalizacyjna osób pozbawionych wolności",

Podczas konferencji funkcjonariusze i pracownicy cywilni z Aresztu Śledczego w Szczecinie i Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie przedstawili zagadnienia dotyczące między innymi:

"Dozór elektroniczny jako forma odbywania kary pozbawienia wolności" - ppor. Janusz Wawrzoła, Kierownik Działu Dozoru Elektronicznego w Areszcie Śledczym w Szczecinie,

" Proces kształcenia skazanych w warunkach izolacji więziennej na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie"- mgr Iwona Ulchurska, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie,

" Rola terapii zajęciowej w oddziaływaniach prowadzonych wobec pacjentów i obserwantów oddziału psychiatrii sądowej w Areszcie Śledczym w Szczecinie "- kpr. Elwira Wielgorz , instruktor terapii zajęciowej w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

Konferencja naukowa została objęta patronatem honorowym Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: kierownictwo i funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele służby kuratorskiej, pracownicy socjalni, a także studenci i kadra naukowa Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie.

Dziękujemy za zaproszenie.

 

Tekst, zdjęcia: kpt. Grzegorz Terlikowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej