Podczas kontroli listu poleconego adresowanego do osadzonego funkcjonariusz Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie Aresztu Śledczego w Szczecinie ujawnił zegarek z funkcją telefonu komórkowego , kartę pamięci oraz kabel USB z funkcją ładowania.

Niedozwolone przedmioty były ukryte w tzw. „kopercie bąbelkowej”.

Do kontroli zawartości tego typu przesyłek wykorzystywany jest m.in. specjalistyczny skaner rentgenowski.  Skuteczne działania funkcjonariuszy tutejszej jednostki służą realizacji ustawowych zadań Służby Więziennej polegających na zapewnieniu prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w jednostce organizacyjnej.

 

Tekst kpt. Grzegorz Terlikowski
Zdjęcia: mjr  Piotr Kazimierski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej