23 czerwca 2023 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego na terenie stargardzkiej jednostki odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

23 czerwca 2023 roku, jak w każdej szkole, zabrzmiał ostatni dzwonek przed wakacyjną przerwą w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Oddziale Zewnętrznym w Staragrdzie Aresztu Śledczego w Szczecinie. W tym roku szkolnym 87 słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie otrzymało klasyfikację na semestr wyższy, w tym 14 słuchaczy to absolwenci Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. 

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego wręczone zostały dyplomy gratulacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce i wysoką frekwencję, nagrody finansowe oraz rzeczowe. Uświetnieniem uroczystości był występ zespołu muzycznego. 

Osadzeni w szkole nie tylko zdobywają wiedzę, ale także uczą się systematyczności i samodyscypliny, które są niezbędne w pracy. W trakcie roku szkolnego, a także w okresie wakacyjnym, słuchacze pracujący w przywięziennej hali produkcyjnej oraz u kontrahentów zewnętrznych, dzięki czemu zarobione środki finansowe, będą mogli przeznaczyć na wsparcie rodzin lub spłatę zobowiązań. 

Nauczanie i praca to środki resocjalizacji, które kształtują społecznie pożądane postawy, wpisując się tym samym w podstawowy cel kary pozbawienia wolności. Stargardzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego w tutejszej jednostce pozwala z dużą skutecznością realizować powyższe oddziaływania, dając realne szanse na lepszy powrót do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Życzymy nauczycielom samych pogodnych dni oraz najpiękniejszych widoków, jakimi tylko może obdarować lato. Niech cykanie świerszczy, szum fal lub po prostu cisza wakacyjnych dni pozwolą odpocząć od szkolnego gwaru.

Do zobaczenia we wrześniu.

Tekst, zdjęcia: kpt. Grzegorz Terlikowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej