Stu pięćdziesięciu ośmiu osadzonych w Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczęło rok szkolny 2023/2024.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stargardzie już od 55 lat kształci osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie

W dniu dzisiejszym uroczystego przywitania słuchaczy dokonała Pani Iwona Ulchurska, Dyrektor Centrum Ksztalcenia Ustawicznego w Stargardzie

Osadzeni w roku szkolnym 2023/2024 będą kształcili się w liceum ogólnokształcącym oraz na kursach kwalifikacyjnych w zawodzie :

- Cukiernika,

- Piekarza,

- Ślusarza,

- Operatora obrabiarek numerycznych CNC.

Stargardzka jednostka penitencjarna umożliwia osadzonym łączenie pracy z nauką. A to wszystko po to, aby mogli zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe i jednocześnie za zarobione pieniądze w pracy spłacać swoje zadłużenia finansowe m.in. na rzecz rodzin, sądów oraz osób pokrzywdzonych.

Życzymy nauczycielom satysfakcji w wykonywaniu pracy pedagoga. To Wy dajcie osadzonym nadzieję na lepszy powrót do społeczeństwa.

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski 
Zdjęcia: kpt. Michał Kucyrka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej