Grupa dziesięciu osadzonych uczestniczy w kursie zawodowym pn. "Konserwator terenów zielonych".

W trakcie zajęć teoretycznych osadzeni uczą się m.in. na temat :

- dobierania terminów siania

- sadzenia oraz kierowanie siewem nasion

- sadzonek drzewek ozdobnych

- podstaw warzywnictwa

Ponadto osadzeni zostaną zapoznani z klasyfikacją roślin oraz dobierania roślin kwiatowych w zależności od wymogów środowiska i celów dekoracyjnych, a także poznają zasady użytkowania oraz obsługi sprzętu mechanicznego elektronarzędzi stosowanych w ogrodnictwie.

Dzięki uzyskanym w trakcie kursu kwalifikacjom i umiejętnościom zwiększają się osadzonych szanse na podjęcie zatrudnienia po opuszczeni zakładu karnego. W efekcie prowadzi to do poprawy sytuacji społecznej i zawodowej byłych skazanych.

Prowadzone przez Służbę Więzienną i wyszkoloną kadrę pedagogiczną oddziaływania, wyrabiają u osadzonych pozytywne nawyki, kształtują u nich poszanowanie prawa a tym samym przeciwdziałają powrotowi do popełniania przestępstw.

Kurs zawodowy pn. " Konserwator terenów zielonych " finansowany jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości. 

 

Tekst, zdjęcia: kpt. Grzegorz Terlikowski 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej