Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie promowali zawód funkcjonariusza w II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie.

Oferta pracy w szeregach Służby Więziennej skierowana jest do wszystkich, którzy szukają ciekawej, satysfakcjonującej i stabilnej pracy.

O przyjęcie do służby mogą starać się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Przyszły funkcjonariusz musi posiadać obywatelstwo polskie, co najmniej średnie wykształcenie, korzystać z pełni praw publicznych, oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych.

Praca w Służbie Więziennej gwarantuje stabilne warunki pracy, pewną wypłatę comiesięcznego uposażenia, możliwość rozwoju zawodowego i systematycznego awansu oraz możliwość rozwoju własnych zainteresowań i pasji.

Zalety pracy w Służbie Więziennej:

zatrudnienie dające poczucie stabilizacji zawodowej,

zagwarantowane uposażenie płatne z góry już od pierwszego dnia służby,

możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach służby,

atrakcyjne świadczenia socjalne, m.in. dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu,

dodatek za stopień,

nagrody jubileuszowe,

dopłata do wypoczynku,

dodatek służbowy,

dodatek z tytułu wysługi lat,

nagrody uznaniowe,

możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego za studia,

szeroka ścieżka kariery zawodowej od szeregowego do oficera

Aplikuj już dziś : 

https://sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-w-szczecinie-straznik-dzialu-ochrony-mlodsza-pielegniarkamlodszy-pielegniarz-mlodszy-ratownik-medyczny-mlodszy-psycholog-dzialu-penitencjarnego

https://fb.watch/kkzVlfsFfG/

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej