Dziesięciu osadzonych uczestniczy w kolejnej edycji programu resocjalizacyjnego „Jestem przydatny”.

Program readaptacji społecznej pn. " Jestem przydatny" , skierowany jest do skazanych młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy, a jego celem jest m.in: 

- lagodzenie skutków izolacji więziennej, 

- obniżenie poczucia dezintegracji społecznej, 

- kształtowanie przekonania o możliwości odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie dającego pełną satysfakcję i nie wymagającego wchodzenia w konflikt z prawem,

- oswajanie i stopniowe przyjmowanie poza więziennego systemu wartości,

- obniżanie skłonności do buntu i wzrost akceptacji własnej sytuacji życiowej,

- uczenie akceptacji i tolerancji,

- wzrost poczucia własnej wartości,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności i pracowitości,

- poszanowanie dla innych kultur i religii poprzez poszerzenie wiedzy o nich,

- ograniczenie egoizmu.

 

Osadzeni w ramach aktywności wykonali prace porządkowe, w zawiązku ze zbliżającym wydarzeniem pn. „Jarmark u Królowej Świata”, organizowanym przez Kolegiata NMP Królowej Świata oraz Stargard - pod szczęśliwą gwiazdą. 

 

Tekst: kpt. Grzegorz Terlikowski 
Zdjęcia: kpt. Michał Kucyrka 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej