Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie ppłk Radosław Jaźwiński podpisał dziś umowę przedwstępną z firmą KUCA Serwis Kolejowy reprezentowaną przez Prezesa Zarządu firmy Damiana Kuca.

Na mocy podpisanej Umowy w przyszłości zatrudnienie w hali produkcyjnej, znajdującej się na terenie naszej jednostki znajdzie kolejnych trzydziestu osadzonych.

Współpraca z ww. firmą rozpoczęła się w 2018 roku. Na chwilę obecną w hali produkcyjnej zatrudnienie znajduje pięćdziesięciu skazanych, którzy wykonują oprzyrządowanie do sieci trakcji kolejowej.

Praca, obok nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych oraz środków terapeutycznych jest ważnym narzędziem przywracania skazanego do społeczeństwa

Możliwość odpłatnego zatrudnienia umożliwia spłatę ciążących na osadzonych świadczeń alimentacyjnych czy też pomoc finansową dla ich rodzin.

W podpisaniu umowy uczestniczył Radny Miasta Szczecin Pan Dariusz Matecki.

 

Tekst: mł. chor. Aleksandra Mazur - Kaczmarek
Zdjęcia: kpt. Michał Kucyrka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej