Oddział Zewnętrzny w Stawiszynie wziął udział w spotkaniu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

Ogólnopolska kampania społeczna pt. "Raz, dwa trzy...zginiesz Ty!" została stworzona na mocy zawartego porozumienia Służby Więziennej z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego. Istotą kampanii jest realizacja kursów reedukacyjnych skierowanych do osób, wobec których prawomocnym wyrokiem Sądu został orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych oraz szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, którzy nagminnie nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego.

Skazany odbywający karę za czyn z art. 178a§1 i 4 kk, który przebywa w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie wziął udział w spotkaniu, w którym uczestniczyło ok. 15 osób. W zajęciach uczesniczył również psycholog. Relacje osadzonego, jego historia i finał jego postępowań, który doprowadził do osadzenia go w zakładzie karnym wywarło dużo wrażenie na osobach uczesniczących w kursie. Słuchacze mogli dowiedzieć się m.in., że jazda pod wpływem alkoholu często stanowi jedynie pierwsze naruszenie prawa. Konsekwencją powyższego mogą być wypadki ze skutkiem śmiertelnym, a także znieważenia funkcjonariuszy publicznych, jak to miało miejsce w przypadku osadzonego.

Skazani stanowią żywy przykład konsekwencji złamania prawa a ich świadectwo może ustrzec osoby, do których skierowana jest kampania przed powieleniem błędów zanim będzie za późno...

 

Zdjęcia i tekst: mł. chor. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej