Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie przeprowadzili zbiórkę środków dezynfekujących i środków higieny pod nazwą „Łańcuch dobrej woli dla DPS w Lesznowoli”.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna w czasie epidemii SARS-CoV-2 włącza się w szereg pozytywnych inicjatyw społecznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby wywoływanej przez wirus. Jednym z tych działań była akcja „Łańcuch dobrej woli dla DPS w Lesznowoli” przeprowadzona w Areszcie Śledczym w Grójcu i Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie. Przez kilka dni w jednostkach penitencjarnych zbierane były środki dezynfekujące i różnego rodzaju materiały higieniczne i pielęgnacyjne niezbędne w pracy rehabilitacyjnej z osobami starszymi.

Bezinteresowna pomoc łączy ludzi

W czasie walki z koronawirusem ważna jest dbałość o zachowanie zasad higieny oraz szczególna ochrona osób starszych, które stanowią grupę ryzyka zachorowania na COVID-19. W okresie globalnej pandemii wysiłek pojedynczego człowieka niewiele znaczy, ale gdy do akcji włącza się większa społeczność, efekty są imponujące. Tak było w przypadku godnej naśladowania postawy funkcjonariuszy i pracowników grójeckiego aresztu. Każdy pracownik został poinformowany o prowadzonej zbiórce i każdy ofiarował na rzecz podopiecznych Domu „Pod Topolami” jedną drobną rzecz. Reakcja łańcuchowa zadziałała, z drobnych pojedynczych darów zebrano całą paletę środków dezynfekujących i środków czystości potrzebnych do codziennej pielęgnacji i higieny podopiecznych Domu Pomocy. Pomoc świadczona potrzebującym, świadczy o naszej dojrzałości moralnej, odpowiedzialności i szacunku dla innych. Przeprowadzona akcja wpisuje się także w misję Służby Więziennej, jaką jest ochrona społeczeństwa. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu i Stawiszynie stanęli na wysokości zadania, pokazali, że łączy ich łańcuch dobrych serc a hasło służba traktują w pełni tego słowa znaczeniu.

Resort Sprawiedliwości Pomaga

W Domu Pomocy Społecznej „Pod Topolami” przebywa 110 pensjonariuszy – osób starszych z różnego rodzaju dysfunkcjami. To szczególna grupa ludzi, którzy wymagają całodobowej opieki. Każdy gest dobrej woli przyczynia się do poprawy ich codziennego funkcjonowania. Służba Więzienna nie pozostaje bierna na potrzeby społeczne i chętnie włącza się w akcje pomocowe. Zebrane w ciągu kilku dni przez funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Grójcu i Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie środki higieniczne i dezynfekujące zostały przekazane kadrze Domu Pomocy. Od podopiecznych DPS w Lesznowoli otrzymaliśmy piękne rękodzieło wykonane na szkle oraz podziękowania od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Wszystkim podopiecznym i kadrze jeszcze raz życzymy zdrowia i bezpieczeństwa. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc!

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej