10 lutego 2018 r. w Domu Rzemiosła w Białobrzegach odbyło się noworoczne spotkanie przedsiębiorców z władzami samorządowymi powiatu białobrzeskiego.

Podczas spotkania burmistrz Białobrzegów Pan Adam Bolek wraz ze starostą Panem Andrzejem Oziębło wręczyli zasłużonym przedsiębiorcom wyróżnienia jubileuszowe „Białobrzeskie Mosty”.

W trakcie spotkania mjr Adam Piórkowski przedstawił korzyści płynące z zatrudnienia skazanych oraz wynikające z tego tytułu ulgi. Zaprosił również lokalnych przedsiębiorców do wzajemnej współpracy w ramach rządowego programu „Praca dla więźniów”.

Jednostka od kilku już lat współpracuje z gminą Białobrzegi. Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie zatrudniani są nieodpłatnie na rzecz samorządu i lokalnej społeczności przy pracach porządkowych.

 

Tekst: por. Marta Karas - Matysiak

Zdjęcia: Janusz Woźniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej