W 17 maja 2017 r. Areszt Śledczy w Grójcu podpisał porozumienie o wzajemnej współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu – mjr Adam Piórkowski oraz Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie - prof. dr hab. Stefana Kwiatkowskiego i Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych prof. dr hab. Maciej Tanaś podpisali porozumienie o wzajemnym współdziałaniu. Obie strony zadeklarowały wolę wzmacniania i wspierania przyjacielskich kontaktów i wzajemnej współpracy, podejmowania wspólnych działań edukacyjnych i resocjalizacyjnych, mających na celu maksymalizowanie poziomu efektywności oddziaływań penitencjarnych.

Głównymi zadaniami podpisanego porozumienia są:

  • realizacja wspólnych prac badawczo – rozwojowych, mających na celu udoskonalanie istniejących oraz opracowywanie nowych programów resocjalizacyjnych i rozwiązań metodycznych;
  • doradztwo naukowo – badawcze, konsultacje metodyczne oraz ekspertyzy;
  • organizowanie warsztatów dla osadzonych;
  • udzielanie wsparcia przy opracowywaniu autorskich projektów metodycznych i programów resocjalizacyjnych oraz ich wdrażaniu;
  • wymiana materiałów naukowych, publikacji oraz informacji mających na celu realizację postanowień umowy;
  • współpraca w przygotowywaniu i realizowaniu projektów edukacyjnych oraz resocjalizacyjnych.

Ww. przedsięwzięcie jest następstwem m.in. akcji pt. „Podaruj więźniowi książkę” zorganizowanej przez akademię polegającej na zbiórce książek dla biblioteki w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu - mjr Adam Piórkowski, z-ca dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu - mjr Jacek Karaś, wychowawca szer. Bartosz Muszyński oraz Komendant Straży dla Zwierząt w Polsce Mateusz Janda wzięli również udział w wykładzie zorganizowanym w ww. uczelni pt. "Funkcjonowanie Centrum Socjalizacji i Resocjalizacji przy Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie". Podczas spotkania wykładowcy i studenci zapoznali się z charakterystyką Aresztu Śledczego w Grójcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie. Dowiedzieli się, także o formach realizowanych  zajęć kulturalno - oświatowych i sportowych w jednostkach, jak również przedstawiono specyfiką funkcjonowania pierwszego w Polsce i w Europie Centrum Socjalizacji i Resocjalizacji w Stawiszynie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej