Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu podpisał umowę wstępną z firmą Plandeki Raszyn Marcin Kowalski.

Mając na uwadze potrzebę stworzenia nowych miejsc pracy na terenie Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie dla osadzonych w systemie dwuzmianowym, a także potrzebę świadczenia pracy na rzecz Plandeki Raszyn Sp. z o. o. w zakresie produkcji plandek strony podpisały umowę wstępną dotyczącą budowy hali produkcyjnej.

Na realizację powyższego przedsięwzięcia jednostka planuje skorzystać ze środków finansowych możliwych do uzyskania w ramach dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Po wybudowaniu hali lekkiej konstrukcji o powierzchni 800 m2 pracę znajdzie 40 osadzonych. Praca sprzyja resocjalizacyjnemu oddziaływaniu na skazanych oraz umożliwia osiągnięcie zamierzonych efektów ekonomicznych i korzyści społecznych. Zwiększenie zatrudnienia wśród skazanych pozwoli efektywnie realizować rządowy program „Praca dla więźniów”.

 

Tekst: por. Marta Karas - Matysiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej