Centrum Kształcenia Ustawicznego Warszawa Białołęka działające w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, prowadzi edukację osadzonych w trybie zdalnym, na odległość z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

W związku z pandemią koronawirusa, Centrum Kształcenia Ustawicznego Warszawa Białołęka, filia w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, wstrzymało proces dydaktyczny realizowany w ławach szkolnych. Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie kształcący się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym na kierunku stolarz – wytwarzanie wyrobów stolarskich, podobnie jak inni uczniowie, nauki pobierają na odległość. Służba Więzienna cały proces dydaktyczny zmodyfikowała tak, aby każdy słuchacz miał możliwość ukończenia nauki. W tym celu nauczyciele opracowują materiały lekcyjne do samodzielnej nauki przez skazanych, które są przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej do jednostki penitencjarnej a następnie dostarczane osadzonym w formie gotowych pakietów edukacyjnych. Wszystkie materiały posiadają odpowiednią instrukcję z opisem zadań do wykonania oraz testy sprawdzające, które będą pomocne w trakcie przygotowywania się do egzaminu końcowego. Więźniowe uczą się w celach mieszkalnych, wymieniają się informacjami, korzystają z zasobów bibliotecznych oraz z fachowej literatury technicznej. Edukacja na odległość stawia przed słuchaczami nowe wyzwania. Ważnym elementem w tego typu edukacji jest automotywacja do samokształcenia i samodzielnego zdobywania nowej wiedzy. Skazani, dzięki wsparciu ze strony wychowawców i kadry penitencjarnej w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, kontynuują naukę i wszyscy planują przystąpić do egzaminów końcowych.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy na kierunku stolarz, jest jedynym tego typu kursem prowadzonym przez Służbę Więzienną w okręgu warszawskim. Podczas rocznego kształcenia skazani zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu. Ukończenie kursu otwiera nowe możliwości podjęcia pracy po opuszczeniu zakładu karnego przez skazanych. Nauczanie, szczególnie sprzyjające zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych, jest jednym z głównych oddziaływań resocjalizacyjnych. Zdobycie nowego zawodu, podniesienie poziomu wykształcenia, sprzyja społecznej readaptacji i ułatwia prawidłowe funkcjonowanie w życiu społecznym po opuszczeniu zakładu karnego.      

 

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski          

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej