Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym, do którego doszło 17.09.2018 r. na drodze krajowej nr 7 w okolicach miejscowości Podole.

W poniedziałkowe przedpołudnie, funkcjonariusze Służby Więziennej, kpr. Marek Pikulski oraz st. szer. Bartosz Muszyński, jadąc samochodem służbowym na kontrolę zatrudnienia osadzonych pracujących w systemie bez konwojenta, byli świadkami wypadku drogowego. Na skrzyżowaniu ruchliwej trasy nr 7 doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Funkcjonariusze bez wahania zatrzymali się, aby udzielić niezbędnej pomocy. Za pomocą pojazdu służbowego zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przystąpili do oceny stanu poszkodowanego, który znajdował się na jezdni. W tym samym czasie kolejni świadkowie wypadku poinformowali służby ratunkowe. W oczekiwaniu na pomoc medyczną, funkcjonariusze ręcznie stabilizowali szyjny odcinek kręgosłupa poszkodowanego, zebrali od niego wywiad, zabezpieczyli krwawienie rany głowy, dokonali szybkiego badania fizykalnego w celu zidentyfikowania innych obrażeń oraz zapewnili komfort termiczny. Przez cały czas trwania akcji ratunkowej udzielali poszkodowanemu wsparcia psychicznego.

Po kilku minutach na miejscu wypadku pojawili się strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Grójcu, którzy udzielili poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczyli go na desce ortopedycznej i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.

Funkcjonariusze udzielający pomocy medycznej poszkodowanemu rowerzyście na co dzień pełnią służbę w dziale penitencjarnym, obaj mieli również doświadczenie w służbie w dziale ochrony. Dodatkowo kpr. Marek Pikulski jest ratownikiem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co zdecydowanie ułatwiło prowadzenie działań w miejscu wypadku. Kpr. Marek Pikulski zaznaczył, że udzielanie pierwszej pomocy przed przyjazdem służb ratunkowych, jest bardzo ważnym elementem tzw. łańcucha przeżycia, w którym trzy pierwsze ogniwa: wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy - aby zapobiec NZK (nagłemu zatrzymaniu krążenia), wczesne rozpoczęcie RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej) - aby zyskać na czasie oraz wczesna defibrylacja - aby przywrócić czynność serca, należą do świadków zdarzenia. Od ich reakcji i umiejętności zależy nierzadko życie ludzkie. Dlatego warto cały czas doskonalić i utrwalać swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co może być przydatne zarówno w służbie jak i poza nią.

 

Tekst: ppor. Urszula Sułek,

Zdjęcia: kpr. Marek Pikulski, ppor. Urszula Sułek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej