W miniony weekend kolejna grupa skazanych pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej i pracowników Nadleśnictwa Dobieszyn wzięła udział w akcji sprzątania lasu.

Współpraca aresztu z nadleśnictwem

We wrześniu br. minął już rok od podpisania porozumienia między Aresztem Śledczym w Grójcu a Nadleśnictwem Dobieszyn, które ma na celu między innymi prowadzenie i organizowanie programów resocjalizacji sprzyjających społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, edukacji z zakresu ochrony przyrody oraz rozwijanie świadomości ekologicznej wśród skazanych oraz poprawę warunków bytowych dziko żyjących zwierząt na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn. W ramach współpracy realizowane są zajęcia profilaktyczne i edukacyjno-informacyjne. Podczas prowadzonych programów resocjalizacyjnych, osadzeni wykonują także nowe urządzenia łowieckie i urządzenia wykorzystywane w gospodarce leśnej, które można spotkać w parkach i kompleksach leśnych na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn.

 

Resocjalizacja

Współpraca aresztu z nadleśnictwem to szereg wymiernych korzyści dla społeczeństwa, dla lasu, dla środowiska naturalnego. Jest to także niezwykle ważne przedsięwzięcie dla osadzonych, sprzyjające przywracaniu skazanych do społeczeństwa. Działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii wzmacnia poczucie odpowiedzialności, kształtuje właściwe nawyki dbania o najbliższe otoczenie, a możliwość wykonania profesjonalnych urządzeń gospodarki leśnej sprzyja nabywaniu nowych umiejętności zawodowych, ułatwiających w przyszłości zdobycie zatrudnienia. Udział skazanych w cyklicznych akcjach sprzątania lasu, takich jak w miniony weekend, to nieoceniona pomoc dla całego nadleśnictwa – jak podkreślają leśnicy – szczególnie w okresie trwającego grzybobrania. Wraz z grzybiarzami, niestety w lasach rośnie ilość śmieci, które dzięki skazanym, szybko zostają usunięte. To ważny element współpracy, który stale się rozwija i przynosi wymierne korzyści.     

 

Opracowanie: ppor. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej