Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

Na terenie Aresztu Śledczego w Grójcu i Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie przedłuża się ograniczenia w zakresie odprawiania nabożeństw z udziałem osadzonych.

Od dnia 19.07.2021 r. na terenie Aresztu Śledczego w Grójcu i Oddziału Zewnętrznego w Stawiszynie, przywrócono udzielanie widzeń zgodnie z treścią art. 105a kkw. Widzenia w dalszym ciągu odbywać się będą w myśl obostrzeń sanitarnych oraz z zachowaniem dystansu społecznego, określonych na podstawie art. 247 kkw. W trakcie widzeń kantyna jest czynna i zezwala się na spożywanie posiłku podczas widzenia.

Przedłużenie ograniczeń wskazanych powyżej, odbywa się na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Powyższe ograniczenia, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Grójec, 06.09.2021

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej