Podopieczni z Młodzieżowego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Puławach uczestniczyli w lekcji wychowawczej w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie. Tego rodzaju zajęcia są realizowane cyklicznie i mają charakter prewencyjny i profilaktyczny.

Wychowankowie mieli możliwość zapoznać się z warunkami odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego oraz specyfiki pracy Służby Więziennej. Osadzeni, działający w Kole Zainteresowań Sola Scriptura z własnej inicjatywy, przedstawili młodzieży historię swojego życia, drogę jaką pokonali, a także skutki łamania norm prawnych, które spowodowały, że znaleźli się w zakładzie karnym. Nie brakowało pytań ze strony młodzieży odnośnie warunków bytowych oraz dyscypliny panującej w zakładzie karnym. Spotkanie miało charakter prewencji i ostrzeżenia młodzieży przed łamaniem prawa i skutkami z tym związanymi, a także służyło podniesieniu świadomości prawnej młodych ludzi.

Ponadto wychowankowie odwiedzili Centrum Socjalizacji i Resocjalizacji przy Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, które prowadzi Straż dla Zwierząt w Polsce. Komendant SdZ Pan Mateusz Janda zapoznał młodzież z historią ośrodka oraz jej specyfiką i misją.

Tego rodzaju lekcje wychowawcze są realizowane w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie cyklicznie i mają charakter prewencyjny i profilaktyczny.

 

Tekst i zdjęcia: szer. Bartosz Muszyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej