4 września, w filii Centrum Kształcenia Ustawicznego przy AŚ w Warszawie – Białołęce znajdującego się w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

Nowy rok szkolny rozpoczynali słuchacze I semestru kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie stolarz.

Nauczanie obok zatrudnienia jest jednym z najważniejszych elementów oddziaływań resocjalizacyjnych. Nauka motywuje do dalszego rozwoju oraz daje większe możliwości zatrudnienia na rynku pracy.

Wykładowcy i funkcjonariusze uczestniczący w inauguracji szkolenia podkreślili, jak istotne w życiu jest podnoszenie kwalifikacji, zwrócili uwagę słuchaczy na fakt, iż znaczna cześć uczestników poprzednich edycji kursu podjęło zatrudnienie bezpośrednio po jego zakończeniu. Wszystkim słuchaczom życzymy  zdobycia nowych umiejętności-zawodu, samych dobrych ocen, a przede wszystkim ukończenia kursu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej