Tak jak w całej Polsce, 2 września 2019 był dniem rozpoczynającym nowy rok szkolny w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które funkcjonuje w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie Aresztu Śledczego w Grójcu.

Nauczanie, obok pracy, jest jednym z podstawowych elementów oddziaływania resocjalizacyjnego na osadzonych realizowanego przez Służbę Więzienną. Dzięki różnym formom edukacji dostępnej w izolacji więziennej, osoby pozbawione wolności mogą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe lub poszerzyć już posiadane umiejętności. Dlatego w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie już od kilku lat prowadzone są kursy zawodowe przygotowujące osoby skazane do wykonywania zawodu stolarza. Kilkudziesięciu osadzonych rozpoczęło naukę na kolejnym kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Funkcjonujące w Stawiszynie Centrum Kształcenia Ustawicznego jest filią CKU działającego w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce. Nauczanie osadzonych odbywa się zgodnie z ustawą o systemie oświaty a realizowany program kształcenia w zawodzie stolarza odpowiada tym samym treściom, co program w szkole „wolnościowej”. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie prowadzi dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna, posiadająca ogromne doświadczenie zawodowe. Profesjonalne zaplecze przygotowane przez Służbę Więzienną – sale dydaktyczne, warsztaty szkolne, pracownie stolarskie, sprzyjają zdobywaniu wysokich wyników końcowych, które weryfikowane są przez zewnętrzne komisje egzaminacyjne.

Możliwość uzupełnienia wykształcenia, a także przygotowanie zawodowe wraz z perspektywą zatrudnienia jeszcze w więzieniu, dla wielu osadzonych jest szansą na przygotowanie się do wyjścia na wolność i zdobywanie środków do życia w akceptowany społecznie sposób.         

 

Tekst: ppor. Marek Pikulski

Zdjęcia: mł. chor. Bartosz Muszyński

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej