W Oddziale Zewnętrznym odbyła się odprawa roczna z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej – płk. Zbigniewem Brzostkiem.

W trakcie spotkania kierownicy poszczególnych działów oraz funkcjonariusze zajmujący samodzielne stanowiska omówili funkcjonowanie działów w roku 2017. Dyrektor Aresztu Śledczego w Grójcu mjr Adam Piórkowski podsumował działalność funkcjonariuszy w omawianym okresie, a także przedstawił zadania oraz inwestycje zaplanowane w roku 2018.

Dyrektor Okręgowy płk Zbigniew Brzostek podziękował funkcjonariuszom za dotychczasową pracę. Wskazał również, że efektywna realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” jest priorytetowym zadaniem w działalności jednostki.

 

Tekst i zdjęcie: por. Marta Karas - Matysiak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej