W dniu 16 września 2021 r. Areszt Śledczy w Grójcu podpisał porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych – Nadleśnictwem Dobieszyn.

Porozumienie ma na celu:

- prowadzenie i organizowanie programów resocjalizacji sprzyjającej przygotowaniu do readaptacji społecznej;

- przekazywanie informacji z zakresu ochrony przyrody oraz rozwijanie świadomości ekologicznej wśród skazanych przebywających w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie;

- poprawę warunków bytowych dziko żyjących zwierząt na terenie Nadleśnictwa.

W ramach współpracy realizowane będą zajęcia edukacyjno-informacyjne przez pracowników Nadleśnictwa. Podczas prowadzonych programów resocjalizacyjnych, osadzeni będą wykonywać nowe urządzenia łowieckie: zwyżki, paśniki, lizawki, posypy dla bażantów i budki dla kuropatw.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej